בן 10 משחק היערתיאור משחק:

עברו את כל השלבים, אספו את הכדורים הזוהרים בשביל נקודות והזהרו מהמכשולים!

הוראות משחק:

לחצו על PLAY כדי להתחיל את המשחק.
לחצו על תמונת העץ על מנת להתחיל את השלב הראשון.
השתמשו במקשי החצים הימני והשמאלי על מנת לזוז קדימה ואחורה, וברווח על מנת לקפוץ.
כדי לקפוץ גבוה יותר - החזיקו את רווח.
הזהרו ממלכודות ואספו את כל הכדורים הזוהרים על מנת להשיג יותר נקודות.
שימו לב - אתם יכולים להתלות על החבלים הזזים, קפצו אליהם על מנת לתפוס אותם וקפצו שוב על מנת לרדת מהם.
נכשלתם? לחצו על PLAY AGAIN כדי להתחיל שוב! שימו לב למד הזמן בפינה הימנית העליונה, סיימו את השלב לפני שיגמר הזמן! הגיעו אל התמונה של השלב בו אתם נמצאים (עת, אש, מים או אוויר) על מנת לסיים את השלב.
לחצו על רווח על מנת להמשיך לשלב הבא.משחקים מומלצים